top of page

നിത്യനിദാന ചടങ്ങുകളും വിശേഷാൽ ചടങ്ങുകളും 

guruthi 1.png
ezhunnallippu.jpg

നിത്യനിദാന ചടങ്ങുകൾ

ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനസമയം രാവിലെ 5 .30 മുതൽ 10 .15 വരെ വൈകുന്നേരം 5 .30 മുതൽ 7 .15 വരെ ആണ്. നിത്യവും  മൂന്നുപൂജകൾ നടക്കുന്നു. ഉച്ചപൂജക്കുശേഷം ദേവിയുടെ  തിരുമുമ്പിൽ വച്ച് പുറത്തുഗുരുതി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു.

ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു നേരമേ പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതുവാമന തറവാട്ടിലെ ശ്രീലകത്ത് ആരാധിച്ചുവരുന്ന കണ്ണാടി ബിംബത്തിലായിരുന്നു ഒരു പൂജ. പുതുവാമന കാരണവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നിവേദ്യം തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവതി സ്വപനദർശനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനു അനുഗ്രഹിച്ചുനൽകിയ കണ്ണാടി ബിംബത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ രാവിലത്തേപൂജ നടത്തുന്നതായാണു സങ്കൽപം. രാത്രിയിലാകട്ടെ തോട്ടറ തൃപ്പക്കുടം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വടക്കേതിടപ്പള്ളിയിൽ ആയിരുന്നു. ഇന്നും തൃപ്പകുടം ക്ഷേത്രത്തിൽ അരയൻകാവ് ഭഗവതിക്ക് എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും നടക്കുന്നു. പുതുവാമന തറവാട്ടിൽ നിത്യവും നേദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ ത്രികാലപൂജയും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടന്നു.

 

വിശേഷ ചടങ്ങുകൾ  


മകം :

അരയങ്കാവിലമ്മയുടെ തിരുനാളായ മകം ദിവസം എല്ലാ മാസങ്ങളിലും വിശേഷാൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആചരിക്കുന്നു.അന്നേ ദിവസം അഞ്ചു   പൂജകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു.കളം എഴുത്തുംപാട്ടും നടക്കുന്നു

ഉദയാസ്തമനപൂജ ;

വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാർത്തിക നാളിൽ ഉദയാസ്തമനപൂജയും ചാന്താട്ടവും നടക്കുന്നു  

 

കാർത്തിക വിളക്ക് :വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാർത്തിക നാളിൽ വളരെ പകിട്ടോടെ വിശേഷാൽ കാർത്തിക ദീപക്കാഴ്ച ഭക്തജനങ്ങൾ അമ്മയുടെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു 

 

ലക്ഷാർച്ചന --വർഷം തോറും വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ലക്ഷാർച്ചന നടക്കുന്നു 

 

മുറജപം --ഈശ്വരചൈതന്യത്തെ  വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ സവിശേഷമായി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ് വേദമുറ .വേദം ഒരു മുറ പൂർണമായും ജപിച്ചു തയ്യാറാക്കുന്ന നെയ്യ് ഭഗവതിക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇവിടെ പതിവായി നടത്തുന്നുണ്ട്.

 

നവരാത്രി :

അരയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി വളരെ ഭക് തിപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്നു .ശക്തി സ്വരൂപിണിയായ ഭഗവതിയെ ആരാധിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഈ കാലത്തു നടത്തുന്ന സരസ്വതീ പൂജയോടനുബന്ധിച്ചു പുസ്തകപൂജയും  വിദ്യാരംഭവും ആയുധപൂജയും നടക്കുന്നു.മഹാനവമി ദിവസം ഊരാണ്മ പുതുവാമന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഭഗവതിയ്ക് ,ക്ഷേത്രം  തന്ത്രിയുടെ നേത്രുത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ പന്തീരായിരം ഉരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നു.വിജയദശമി നാളിൽവിദ്യാരംഭം  കുറിയ്ക്കാനായി അനവധി കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് .കൂടാതെ ബഹുശതം വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരും സരസ്വതീ  മണ്ഡപത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി,അറിവിനെ പുതുക്കി _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_പൂജ നടത്തുന്നു.ഭക്ത ജനങ്ങൾ അമ്മയ്ക്കുമുന്നിൽ സംഗീതാർച്ചനയും നടത്താറുണ്ട്.

 

ധ്വജപ്രതിഷ്ട വാർഷികം 
ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കൊടിമരം കൊല്ലവർഷം 1173-ൽ ആണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത് .(10/071998).എല്ലാ വർഷവും മിഥുന മാസം ഉത്രാട നാളിൽ ധ്വജപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികമായി ആചരിക്കുന്നു .അന്നേ ദിവസം വിശേഷാൽ കലശാഭിഷേകം നടക്കുന്നു.ആയിരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മഹാ പ്രസാദമുണ്ടാകും.

 

ഇടിപൂരം

തുലാം മാസത്തിലെയും വൃശ്ചികമാസത്തിലെയും പൂരം നാളുകളിൽ ഇടിപ്പൂരം ആചരിക്കപ്പെടുന്നു .പുതുവാമന കുടുംബത്തിലെ അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിനു മുമ്പിൽ വെച്ചുതന്നെ അരി ഉരലിൽ  bb3b-136bad5cf58d_b-136bad5cf58d_bb3b-136bad5cf58d_ അവകാശചടങ്ങാണിത്.

 

മണ്ഡല മഹോത്സവം :എല്ലാ വർഷവും വൃശ്ചികം മാസം 1  മുതൽ  41  ദിവസം മണ്ഡലക്കാലത്തു ദിവസവും വിശേഷാൽ ദീപാരാധനയും കാലം എഴുത്തും പാട്ടുംഭക്തജനങ്ങളുടെ വഴിപാടായി _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_നടക്കുന്നു .{

garudan at nadappura.jpg
peruvanam3.jpg
sapthaham dr unni.jpg
garudan thookams at kalithattu.jpg
ottathhookam 1.png

പൂരം 


അരയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർഷിക ആഘോഷമാണ്  പൂരം. മീനം മാസത്തിലെ പുണർതം,പൂയം .ആയില്യം ,മകം ,പൂരം തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ  പൂരം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

 പുണർതം നാളിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അന്നു  മുതൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വിവിധ ക്ഷേത്ര കലകളും നൃത സംഗീത പരിപാടികളും നടത്താറുണ്ട്. പൂയം ആയില്യം മകം നാളുകളിൽ അത്താഴ പ്പൂജയ്ക്കു ശേഷം രാത്രിയിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ദേശ താലപ്പൊലികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.ആയില്യം നാളിൽ ഉച്ചപൂജയ്ക്കു സവിശേഷമായ ചതുശ്ശതം (പായസം ) നിവേദ്യം ഭഗവതിയ്ക്കു _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5cde-3194-bb3b-136bad5cf5cde-3194-bb3b-136bad5cf5994bd5cf5990bd5cf -136bad5cf58d_ആണ് .ഇത് പ്രസാദമായി വാങ്ങി കഴിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ഭക്ത ജനങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ എത്താറുണ്ട് bb3b-136bad5cf58d_ഇളയതി ന്റെ കാർമ്മികത്തിലും സേന നായകനായ മുണ്ടയ്ക്കൽ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലും നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ ആചാരമാണ് അറിയേറ്.ദാരിക നിഗ്രഹത്തിനായി ഭദ്രകാളിയായ അരയങ്കാവിലമ്മ നടത്തിയ വൻയുദ്ധത്തിനു മുന്നോടിയായി  സൈനികർക്കു നൽകുന്ന  ആയുധ പരിശീലനവും ആയുധ പൂജയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു..കൂടാതെ യുദ്ധ സ്ഥലം  ശുദ്ധിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇതിനുശേഷം ഭഗവതിയെ സൈനികരുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്ത്രീകൾ താലപ്പൊലിയുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു._cc781905-5cde-3194-bb3bcf5-136

        മകം നാളിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലിയമ്പലത്തിൽ പതിനാറു കൈകളിലും വിവിധ ആയുധങ്ങൾ വ്യന്നസി ച്ചു കൊണ്ടുള്ള അരയങ്കാവിലമ്മയുടെ മനോഹരമായ ദിവ്യ രൂപം വിശേഷാൽ കളമായി എഴുതപ്പെടുന്നു.അതി രാവിലെ ഭഗവതിയെ ആർപ്പും കൊരവയും ചേർന്നുള്ള എതിരേൽപ്പോടെ കളത്തിലേയ്ക് ആനയിക്കുന്നു.ഈ കളത്തിൽ അന്നേ ദിവസം അഞ്ചു  പൂജകൾ _cc781905-3194cde-3bd5cde-3bd5cde

ദാരികയുദ്ധം നടന്ന ദിനം കൂടിയായ മീനം മാസത്തിലെ മകം നാൾ ,അരയങ്കാവിലമ്മയുടെ വിശേഷ തിരുന്നാളായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.അന്നേ ദിവസം ,ഭഗവതിയെ ദർശിക്കുന്നതിത്  സർവ്വ ഐശ്വര്യ സിദ്ധിയ്ക്കും സർവ്വാഭീഷ്ട പ്രദാനത്തിനും അനുഗ്രഹ ദായകമായതിനാൽ  എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾളും അന്നു അമ്മയെ ദർശിക്കാനെത്തുന്നു .

വൈകുന്നേരം ഭഗവതിയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കുന്നു.പ്രഗത്‌ഭരായ വാദ്യ കലാകാരൻമാർ പങ്കെടുക്കുന്നു.ചെണ്ട മേളം ആസ്വദിയ്ക്കാൻ ഈ സമയത്തു ആയിരങ്ങൾ അരയങ്കാവിലെത്താറുണ്ട് .ഭക്തി സസാന്ദ്രവും ശ്രവണ മനോഹരവും ആയ ഈ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആസ്വാദകർക്ക് വലിയൊരു വിരുന്നായി മാറാറുണ്ട്. അത്താഴപ്പൂജയ്ക്കും താലപ്പൊലിയ്ക്കും ശേഷം ഭഗവതി ദാരിക നിഗ്രഹത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു.മേള വാദ്യ ഘോഷത്തോടെയും പാനക്കാരുടെ അകമ്പടിയോടെയും ആണ് _cc781905-5cde-3194-bb3b3b3b തുടർന്ന് വിജയാശ്രിതയായി ഭഗവതി തിരികെ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ എഴുന്നള്ളുന്നു. 

          പൂരം നാളിൽ വൈകുന്നേരം ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുന്നതിനായി അരയങ്കാവിലമ്മ സർവ്വാഭരണ ഭൂഷിതയായി ശ്രീ കോവിലിൽനിന്നും പുറത്തേയ്ക്കു എഴുന്നള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബലിയ്ക്കപുരയിൽ വടക്കോട്ട് ദർശനമായി 'അമ്മ ഇരുന്നരുളുന്നു.  സന്ധ്യയോടെ ഭഗവതിയുടെ ഇളങ്കാവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കുന്നു .ക്ഷേത്ര മതുലിനു പുറത്താണ് ഇളങ്കാവ്.അവിടെ ഓടിത്തുടർന്നു കാർമികത്വത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്നു.

 ഒറ്റത്തൂക്കം 

അരയങ്കാവിലമ്മയുടെ  പ്രീതിയ്ക്കു ള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട  വഴിപാട് എന്ന  സങ്കൽപ്പത്തിലാണ് ഒറ്റത്തൂക്കം നടത്തുന്നത്.ഭഗവതിയുടെ സൈനികരായ ശിവ ഭൂതങ്ങളാണ് ഒറ്റത്തൂക്കങ്ങൾ .ആദ്യം _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_പണ്ടാര തൂക്കം നടക്കുന്നു.പിന്നീട് വഴിപാടു തൂക്കങ്ങളും നടത്തുന്നു. മൂലയിൽ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൂക്കക്കാർ  ഉടുത്തു കെട്ടുന്നു.പിന്നീട് മുണ്ടയ്ക്കൽ പണിക്കർ ഈ തൂക്കങ്ങളുടെ ചൂണ്ടകുത്തൽ നടത്തുന്നു. നടത്തുന്നു .എല്ലാവർഷവും ഇരുന്നൂറോളം തൂക്കങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

ഗരുഡൻ തൂക്കം 

ദാരിക വധത്തിനു ശേഷം ദേവന്മാരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ടു ഇരിക്കുന്ന ഭഗവതിയെ കണ്ടു വണങ്ങാൻ വിഷ്ണു വാഹനമായ പക്ഷി രാജാവ് ഗരുഡൻ ഏതുന്ന ചടങ്ങാണ് ഗരുഡൻ തൂക്കം .യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ വാഹനമായിരുന്ന വേതാളത്തിന് വിശപ്പും ദാഹവും കലശലായി ഉണ്ടായി.ഭൂതഗണങ്ങളുടെ രക്തം പണം ചെയ്തതിനു ശേഷം ശേഷവും വേതാളത്തി ന്നു നൽകി.യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന ആളെ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ അനുവാദം നൽകി .ഈ സമയത്താണ് ഗരുഡൻ എത്തിയത്.വിഷു വാഹനമായ ഗർഗരുഡനെവധിക്കുന്നതിനു പകരം ഗരുഡന്റെ ഒരു തുള്ളി രക്തം നൽകി വേതാളം പാന ചെയ്തു പൂർണ തൃപ്തനായി.ഈ ഐതീഹ്യത്തിന്റെ _cc781905-5cde-3194-6800006-06-06-06-02-2012-2012-02-2010 දක්වා തൂക്കം

ഭക്ത ജനങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിൽ ഗരുഡൻമാരുടെ മേള വാദ്യത്തോടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത്.ഭഗവതിയുടെ തിരുമുമ്പിൽ എത്തി പയറ്റോടെ വണങ്ങുന്നു.അനുസരിച്ച് ഇളങ്കാവിലെത്തി ചുങ്ക കുത്തൽ ചടങ്ങ് നടത്തി.
 

അരയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് .പൂരപ്പറമ്പിൽ മേളത്തിനനുസരിച്ച് ഒരേ തലത്തിൽ നൂറോളം ഗരുഡൻ പയറ്റുന്ന കാഴ്ച്ച നയന മനോഹരവും ഇമ്പമാർന്നതും ആണ്.ഈ അപൂർവ കാഴ്ച കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ അന്ന് അരയങ്കാവിലെത്തുന്നു ഭഗവതി തിരികെ ശ്രീ കോവിലേയ്ക്കു എഴുന്നള്ളുന്നതോടെ പൂരത്തിനു സമാപനമാവുന്നു. 

ഉത്സവം :

 

മേടമാസം അഞ്ചാം തീയതി കൊടികയറി പത്താമുദയം  നാൾ ആറാട്ടോടെയാണ് ഈ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നത് .ഉത്സവ നാളുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീഭൂതബലിയും രാവിലെയും വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കുന്നു.ഈ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചാർച്ചബലിയും നടക്കുന്നു. ,തോട്ടറയിൽ പുതുവാമന  ആറാട്ടു കടവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നു .അവിടെ ആറാട്ടിന് ശേഷംപുതുവാമന   തറവാട്ടിലെ ശ്രീകോവിലിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു.അവിടെ പൂജ സ്വീകരിയ്കുന്നു .തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം തിരികെ താലപ്പൊലികളോടെയും മേളത്തോടെയും തിരികെ അമ്പലത്തിലേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നു.ഭഗവതിയുടെ ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തർ വഴിയുടെ ഇരുവശവും അലങ്കാരത്തോടെ ദീപങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും പറകൾ വെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

bottom of page